Енергия от слънцето


Изграждане на фотоволтаични съоръжения, за производство на екологично електричество от слънчева енергия.

Отличителните ни предимства:

  • Повече от 40 години производствен опит и научни изследвания в сферата на соларните технологии
  • Затворен цикъл на производство - от силициевата суровина до крайния продукт - на фотоволтаичните модули с марката Sun Earth®
  • Производствен капацитет от 2 000 MW (2 GW) годишно