Енергийно ефективни решения


solar2Бъдеще без разходи!

Спестете над 60% от сметките си за:

 • отопление и охлаждане
 • осветление
 • електропотребление


Съчетанието на SmartHeat термопомпена със фотоволтаична инсталация SunEarth Ви осигурява целогодишно оптимална климатизация на административни, жилищни и производствени помещения, ползвайки безплатния енергиен ресурс на слънцето.

Неизползваната през светлата част на деня електроенергия може да бъде съхранена в акумулаторната система SunStorage, с която си спестявате сметката за ток дори през нощта.

 aero080-neu2012-schattenaero-neu2012ohnespie  IMG 00000064      Smart

LED е светлината на бъдещето! Защо?

Thumbnail image

20% от енергията в цял свят се използва за осветление. Ако всички крушки бъдат заменени с LED технология, то разходът от 2600 TWh ще падне на 1500 TWh, която енергия се равнява на 150 атомни централи, всяка с по 1GW мощност. С LED освтлението разходът на енергия ще падне с 50%.

 • очаква се до 2020 г. LED технологиите да заемат повече от 60% от пазара за осветление и пример дават величествени сгради като:

- Empire State Building (New York)
- Sony Center (Berlin)
- YAS Hotel (Abu Dhabi)
- Zuericher Hardbuecken (Schweiz)

 • при подмяна с LED технология ние спестяваме до 85% енергия ежемесечно
 • неоспорван факт е и многократно по-дългия им живот (50 000 работни часа)
 • излъчват много по-малко топлина (<40°C) в сравнение с обикновените крушки (до 1800°С)
 • без UV лъчи
 • без трептене на светлината при включване
 • не се изхвърлят в специални контейнери, защото са без живак и без опасни газове
 • бърза възвръщаемост на инвестицията

 

 Thumbnail image  Thumbnail image  Thumbnail image

 LOLA

 

Какво е LOLA, как функционира LOLA  и защо LOLA?

Thumbnail imageLOLA използва цялата светлина от LED-диодите (също и страничната) и чрез патентована технология на рефлектиране я проектира равномерно на улицата.

 • отлично осветени улици и тротоари
 • не заслепява, поради линейно осветяване
 • спестява до 80% от разхода за осветление
 • максимално извличане на светлината
 • без UV лъчи
 • много ниско ниво на излъчена топлина
 • минимални разходи за поддръжка

Всички тези показатели правят LOLA първенец в уличното осветление.

 

Thumbnail image    Thumbnail image       Thumbnail image   Thumbnail image

 

SUN TREE

Thumbnail imageЕдно ново и находчиво решение

Sun Tree съчетава в себе си всичко необходимо за вашето по-добро бъдеще, а именно: генерира сигурни ежемесечни приходи, спестява място и същевременно предпазва вашия автомобил или скутер от метеорологичните условия.
Sun Tree е "дървото" на бъдещето - напълно автономно, няма нужда от инфраструктура (трафопостове и мрежа), за да функционира, произведената енергия е напълно "зелена", което му дава възможност да бъде разположено на всяка една огрята от слънцето точка.

Sun Tree може лесно и бързо да бъде преобразувано от централа, която зарежда вашата къща, офис, хотел, хале и т.н. в електростанция за заряд на ел. автомобили и ел. скутери.

 

 

 Thumbnail image   Thumbnail image   Thumbnail image